Budynek Żłobka Nr 6 znajduje w Kędzierzynie-Koźlu, przy ul. 1 Maja 7.

 1. Dla rodziców i dzieci na teren Żłobka prowadzi jedno wejście zabezpieczone furtką z bocznej strony ul. 1 Maja.

 2. Brama wjazdowa od głównej ulicy 1 Maja dostępna jest dla pracowników i dostawców.

 3. Żłobek posiada trzy wejścia do budynku, jedno prowadzi na grupę najstarszą, kolejne na grupę najmłodszą oraz do dyrektora, trzecie wejście jest wejściem wspólnym dla dwóch grup . Każde wejście do budynku posiada schody i podjazdy dla wózków dziecięcych.

 4. Przy drzwiach jest domofon i każdy może porozumieć się zdalnie z grupami dziecięcymi, jak i biurem dyrektora.

 5. Budynek Żłobka jest budynkiem składającym się z parteru i piętra . Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

 6. Wejście na piętro żłobka posiada klatkę schodową - brak udogodnień dla osób z niepełnosprawnością ruchową, w budynku nie ma windy.

 7. Toalety nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

 8. Przed budynkiem znajduje się parking miejski z wyznaczonymi miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych.

 9. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 10. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie braille'a, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Przyjmuje się rozwiązanie alternatywne - pomoc pracownika Żłobka w załatwieniu sprawy.

 11. Brak możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.

ikona pliku pdf Dostępność architektoniczna ROZMIAR: 37 kB TYP: pdf

Wstęp Deklaracji

w Kędzierzynie – Koźlu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgonie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony https://zlobeknr6.pl

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 01.09.2012 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 22.12.2020 r.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia 15.01.2021 r.

Deklarację sporządzona na podstawie samooceny bazującej na wytycznych i narzędziach opublikowanych na stronie https://w3.org

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna częściowo z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Najważniejsze funkcje strony spełniające wymogi dostępności:

 • strona jest w pełni skalowana i czytelna zarówno na urządzeniach stacjonarnych jak i mobilnych,

 • zastosowana jest hierarchia nagłówków zastosowanych w treści,

 • zastosowana jest czcionka bezszeryfowa,

 • działają wszystkie standardowe skróty klawiszowe,

 • nie występują teksty pisane kursywą i kapitalikami,

 • strona obsługuje funkcję powiększania tekstu przez zastosowanie przeglądarki internetowej.

Niezgodności występujące na stronie internetowej:

 • nie wszystkie zdjęcia i grafiki zawierają teksty alternatywne,

 • brak mapy strony internetowej,

 • należy udoskonalić istniejącą hierarchię i oznaczenia nagłówków treści,

 • należy udoskonalić kolorystykę i kontrast tekstu treści w elementach graficznych strony internetowej,

 • należy zmodyfikować format i kodowanie publikowanych plików doc i pdf,

Wyłączenia z obowiązku spełniania ustawy występujące na stronie internetowej:

 • strona nie publikuje treści wideo i audio w związku z tym nie ma wdrożonych technologii dostosowujących ich do obsługi przez osoby niepełnosprawne,

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.