UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE W DNIACH 18-22 MAJA 2020 ROKU ZOSTANIE ZABLOKOWANY DOSTĘP DO PROGRAMU NABOROWEGO ŻŁOBKÓW, Z UWAGI NA ODBYWAJĄCE SIĘ W TYM CZASIE POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE DOTYCZĄCE PRZYJĘCIA DZIECI DO ŻŁOBKÓW OD WRZEŚNIA 2020 ROKU. HARMONOGRAM W ZAŁĄCZENIU.

PRZEPRASZAMY ZA CHWILOWE UNIEDOGODNIENIA.

KOMUNIKAT BĘDZIE DOSTĘPNY RÓWNIEŻ NA STRONIE BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ URZĘDU MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE ORAZ NA STRONACH WSZYSTKICH ŻŁOBKÓW W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU.

21.05.2020 r. (czwartek)
Posiedzenia komisji rekrutacyjnych w żłobkach (weryfikacja wniosków, które zostały złożone w elektronicznym systemie naboru do żłobków oraz wygenerowanie z systemu listy dzieci oczekujących na przyjęcie do żłobków od 01.09.2020 r. (wnioski o statucie „zaakceptowany”).

22.05.2020 r. (piątek)
Wywieszenie na tablicy ogłoszeń w żłobkach listy dzieci „wstępnie przyjętych” na dzień 01.09.2020 r. (zmiana statutu wniosku z „zaakceptowany” na „wstępnie przyjęty”, potwierdzenie zmiany statutu zostanie automatycznie wysłane przez system na adres mailowy rodzica wskazany we wniosku).

25.05.2020 r. (poniedziałek) - 08.06.2020 r. (poniedziałek)
Składanie przez rodziców niezbędnych dokumentów do żłobków potwierdzających spełnianie kryteriów wskazanych we wniosku, m.in. – potwierdzenie zatrudnienia, pobierania nauki, niepełnosprawności, czy innych niezbędnych dokumentów potrzebnych do zawarcia umowy ze żłobkiem. W tym celu proszę kontaktować się bezpośrednio, że żłobkiem, do którego dziecko zostało „wstępnie przyjęte”.
Po skompletowaniu wszystkich niezbędnych dokumentów przez żłobek nastąpi również zmiana statutu wniosku z „wstępnie przyjęty” na „przyjęty” od 01.09.2020 r. (potwierdzenie zmiany statutu zostanie automatycznie wysłane przez system na adres mailowy rodzica wskazany we wniosku).