Uprzejmie informujemy, że w dniach 17-21 maja 2021 roku zostanie zablokowany dostęp do programu naborowego żłobków, z uwagi na odbywające się w tym czasie postępowanie rekrutacyjne dotyczące przyjęcia dzieci do żłobków od września 2021 roku. harmonogram w załączeniu.
przepraszamy za chwilowe uniedogodnienia.
Komunikat będzie dostępny również na stronie biuletynu informacji publicznej urzędu miasta Kędzierzyn - Koźle oraz na stronach wszystkich żłobków w Kędzierzynie - Koźlu.

20.05.2021 r. (czwartek)

Posiedzenia komisji rekrutacyjnych w żłobkach (weryfikacja wniosków, które zostały złożone w elektronicznym systemie naboru do żłobków oraz wygenerowanie z systemu listy dzieci oczekujących na przyjęcie do żłobków od 01.09.2021 r. (wnioski o statucie „zaakceptowany”).


21.05.2021 r. (piątek)

Wywieszenie na tablicy ogłoszeń w żłobkach listy dzieci „wstępnie przyjętych” na dzień 01.09.2021 r. (zmiana statutu wniosku z „zaakceptowany” na „wstępnie przyjęty”, potwierdzenie zmiany statutu zostanie automatycznie wysłane przez system na adres mailowy rodzica wskazany we wniosku).


24.05.2021 r. (poniedziałek) - 07.06.2021 r. (poniedziałek)

Składanie przez rodziców niezbędnych dokumentów do żłobków potwierdzających spełnianie kryteriów wskazanych we wniosku, m.in. – potwierdzenie zatrudnienia, pobierania nauki, niepełnosprawności, czy innych niezbędnych dokumentów potrzebnych do zawarcia umowy ze żłobkiem. W tym celu proszę kontaktować się bezpośrednio, że żłobkiem, do którego dziecko zostało „wstępnie przyjęte”.
Po skompletowaniu wszystkich niezbędnych dokumentów przez żłobek nastąpi zmiana statutu wniosku z „wstępnie przyjęty” na „przyjęty”, która zostanie wprowadzona do systemu przez żłobek z dniem 01.09.2021 r. (potwierdzenie zmiany statutu zostanie automatycznie wysłane przez system na adres mailowy rodzica wskazany we wniosku).

ikona pliku pdf Regulamin zapisów elektronicznych ROZMIAR: 112 kB TYP: pdf

ikona pliku pdfZasady rekrutacji ROZMIAR: 70 kB TYP: pdf